AKTUALNOŚCI 

RODZAJE NARKOTYKÓW 

JAK ROZPOZNAĆ 

TESTY NARKOTYKOWE 

POCZĄTKI UZALEŻENIENIA 

LECZENIE 

KONTAKT 

 

 

Wybierz narkotyk...
 

- marihuana
- amfetamina
- metaamfetamina
- kokaina
- heroina
- lsd
- extasy
- opium
- grzyby halucynogenne

» Rodzaje narkotyków - @narkotyki.org

Wybierz z menu po lewej rodzaj narkotyków o których chcesz poczytać ....

Narkotyki dzielą się na dwie grupy, tzw miękkie oraz twarde. Miękkim narkotykiem jest np. Marihuana czy haszysz, do twardych zaś zaliczamy amfetaminę, lsd, extasy, kokainę i heroinę. Na ogół narkomania zaczyna się od miękkich narkotyków ponieważ dostęp do nich jest łatwiejszy i sięgają po nie coraz młodsze osoby, po narkotykach miękkich zazwyczaj przychodzi czas na narkotyki twarde....

Światowa organizacja WHO dzieli narkotyki w następujący sposób: opiaty, psychostymulatory, kokaina, marihuana i haszysz, halucynogeny, środki lotne, leki uspokajające i barbiturany NIKOTYNA, ALKOHOL, sterydy.

Do jednego z wielu rodzajów narkotyków zalicza się opiaty są to: przede wszystkim substancje, które są otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (czyli np. "kompot" który jest uzyskiwany domowym sposobem ze słomy makowej) jak i również sztuczne środki przeciwbólowe, działają one na receptor opiatowy. Należą do nich między innymi: opium, morfina i heroina (również w postaci do palenia, znana pod nazwą zaczerpniętą ze slangu: brown sugar). Do grupy tej należy również metadon - doustny, sztuczny środek narkotykzujący, jest używany od lat 60-tych jako zamiennik heroiny, stosowany w lecznictwie w leczeniu narkomanów przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (podawany za pomocą zastrzyków). Powyższe substancje, a zwłaszcza heroinę, uważa się za najbardziej uzależniające, które są znane człowiekowi.
 


 

Studio Reklamy